Εκπαίδευση – Τίτλοι - Σεμυνάρια

ΠΜΣ Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

 • Χρονολογίες:
  Σεπτέμβριος 2014 – Ιούνιος 2016
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αξιολόγηση Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Δημοσιών Υπηρεσιών

 • Χρονολογίες:
  Μάιος - Ιούνιος 2016 (42 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Interoperability Maturity Model-IMM
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών με Χρήση JAVA

 • Χρονολογίες:
  Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016 (35 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Γλώσσα Προγραμματισμού Η/Υ JAVA
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Διαχείριση Windows Server 2008

 • Χρονολογίες:
  Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015 (70 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διαχείριση Δικτύων σε Περιβάλλον Λ.Σ. Windows Server 2008
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στη Γλώσσα Python

 • Χρονολογίες:
  Οκτώβριος - Νοέμβριος 2015 (35 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Γλώσσα Προγραμματισμού Η/Υ Python
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση

 • Χρονολογίες:
  Μάρτιος 2015 (50 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Μέθοδοι Διδασκαλίας / Εκπαίδευσης σε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Computer Friends

CISCO IT ESSENTIALS

 • Χρονολογίες:
  Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 (50 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Αρχιτεκτονική Η/Υ
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Computer Friends

Χρήση της ORACLE

 • Χρονολογίες:
  Νοέμβριος 2014 (35 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων της ORACLE
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

 • Χρονολογίες:
  Οκτώβριος 2014 (35 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Βασικές Αρχές Διασφάλιση της Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Πτυχίο ΓΕ ΙΙ Ανθυπασπιστών Πολεμικού Ναυτικού

 • Χρονολογίες:
  Ιανουάριος – Απρίλιος 2014
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Γενική Επιμόρφωση Σταδιοδρομίας
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  ΚΕ Παλάσκας, Σχολή ΠΒ

CCNA Course Completion

 • Χρονολογίες:
  Ιανουάριος – Ιούλιος 2013
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Network Fundamentals, Routing Protocols and Concepts, LAN Switching and Wireless, Accessing the WAN
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  School of Communication CISCO Academy

Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL

 • Χρονολογίες:
  Νοέμβριος 2013 (35 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Έκδοση Ηλεκτρονικού Εγγράφου με τη Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών

 • Χρονολογίες:
  Μάιος 2013 (14 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών

 • Χρονολογίες:
  Μάιος 2012 (70 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Δημιουργία, Διαχείριση και Συντήρηση Ιστοτόπων.
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Λ.Σ. UNIX και LINUX

 • Χρονολογίες:
  Δεκέμβριος 2011 (35 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διαχείριση και Συντήρηση των Λειτουργικών Συστημάτων UNIX και LINUX.
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε Ηλεκτρονική Μάθηση

 • Χρονολογίες:
  Νοέμβριος 2011 (70 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Μέθοδοι Διδασκαλίας / Εκπαίδευσης σε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

ΑθηνάΤεστ – Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης: Αναθεωρημένη Έκδοση 2011

 • Χρονολογίες:
  14 Μαΐου 2011
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης στην Εκπαίδευση
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Athenian College & ICT Europe

Τεχνολογίες και Διαχείριση Δικτύων

 • Χρονολογίες:
  Φεβρουάριος 2011 (70 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διαχείριση – Συντήρηση Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε περιβάλλον Cisco.
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου JOOMLA

 • Χρονολογίες:
  Δεκέμβριος 2010 (35 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Ανάπτυξη, Διαχείριση και Συντήρηση Ιστοσελίδων Διαδικτύου
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Διαχείριση Windows Server 2003

 • Χρονολογίες:
  Νοέμβριος 2010 (70 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διαχείριση Δικτύων σε Περιβάλλον Λ.Σ. Windows Server 2003
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Δίπλωμα Τεχνικού Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Χρονολογίες:
  Σεπτέμβριος 2009 έως Δεκέμβριος 2010
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διαχείριση – Συντήρηση Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Ι.Ε.Κ. Κερατσινίου

Εκπαιδευτής Πολεμικού Ναυτικού

 • Χρονολογίες:
  Μάιος 2010 (119 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Μέθοδοι Διδασκαλίας / Εκπαίδευσης
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Σ.Ε.Ε.Π.Ν (Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Π.Ν.)

Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Χρονολογίες:
  Νοέμβριος 2009 έως Δεκέμβριος 2009 (120 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων σε περιβάλλον Windows Server 2003
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Σ.Π.Η.Υ. (Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) Ε.Δ.

Στέλεχος Ανάπτυξης Εφαρμογών Ψηφιοποίησης Περιεχομένου και Διάθεσης Πολυμεσικού Υλικού για το Διαδίκτυο και Μικροσυσκευές

 • Χρονολογίες:
  Μάιος 2008 έως Ιούλιος 2008 (250 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Ανάπτυξη, Διαχείριση και Συντήρηση Ιστοσελίδων Διαδικτύου, Επεξεργασία Πολυμέσων.
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Κ.Ε.Κ. (Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Αττικής

Προγραμματιστής H/Y

 • Χρονολογίες:
  Φεβρουάριος 2006 – Ιούνιος 2006 (643 ώρες)
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  Σ.Π.Η.Υ. (Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) Ε.Δ.

Τεχνικός Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών

 • Χρονολογίες:
  Σεπτέμβριος 2000 έως Ιούνιος 2004
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Επικοινωνίες – Μετάδοση Δεδομένων
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  2ο Τ.Ε.Ε. ( Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο) Σαλαμίνος

Στρατιωτικός Π.Ν. Κελευστής Διαχειριστής

 • Χρονολογίες:
  Σεπτέμβριος 1997 έως Σεπτέμβριος 1999
 • Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
  Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Τροφοδοσίας, Ιματισμού, Χρηματικού
 • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση:
  2ο Τ.Ε.Ε. ( Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο) Σαλαμίνος
 • Τηλέφωνα:
  Οικίας: 210-4654049, Κινητό: 6940260737
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.